ஜகத்தினை அழிக்காமலேயே!

“தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!” பெரிய பெரிய உணவகங்களுக்கு  சென்று உண்ணும் பொது சில சமயம் முண்டாசுக் கவிஞனின் இந்த கூவல் நினைவுக்கு வருவதுண்டு. நான் ஒருவன் சாப்பிடும் காசுக்கு பலரின் பசியை போக்கலாமே என்று. ஆனால் என்னை மாற்றிக்கொள்ளும் பக்குவம் இன்னமும் வரவில்லை.

இன்று காலை வேலை செய்ய மனமில்லாமல் இணையத்தில் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்த போது இந்த பதிவுகளை வாசிக்க நேரிட்டது. மிகவும் சாதாரணமான மனிதர்கள். ஆனால் தாங்கள் செய்யும் உணவுத் தொழிலை வியாபார நோக்குடனே அணுகாமல் பல எளியவரின் பசியையும் போக்குகிறார்கள். இவர்களின் கதைகள் வாழ்கையில் நம்பிக்கை கொள்ள வைக்கிறது.

ஈரோடு – ஒரு வேளை சாப்பாடு 1 ரூபாய்http://www.erodekathir.com/2010/10/blog-post.html

மதுரை – மதிய உணவு 6 ரூபாய்http://www.youtube.com/watch?v=ecD94vTmizw&NR=1 ; http://www.youtube.com/watch?v=6uKIpqBgTHE&feature=related

 சென்னை – சாப்பாடு 15 ரூபாய், கலவை சாதம் 6 ரூபாய்http://www.luckylookonline.com/2010/04/blog-post.html

ஜகத்தினை அழிக்கவில்லை. பசியை போக்குகிறார்கள் இவர்கள்!

 பி.கு.: தங்களின் CSR செயல்கள் பற்றி மார்தட்டிக் கொள்ளும் சில பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இவர்களிடம் பாடம் கற்கலாம்!

Advertisements

Decision 2011 – On voting, 49-O and tender ballot

“Decisions are made by who show up”– The West Wing, Season 1 , Episode 22

April 13, 2011 is one such decision day. One of the crucial elections in TN in recent times.  So do go, vote and make yourself heard.

EVERY VOTE COUNTS. EVERY VOTE COUNTS. EVERY VOTE COUNTS.

Here are some useful FAQs from the Election Commission website for the election:

Source: http://elections.tn.nic.in/faq.htm

1) How to check your name in the electoral rolls and to find the polling station where you have to go to vote?

As an elector you should immediately check whether your name has been included in the electoral roll of the constituency where you reside or not. You can find out this information from the Electoral Registration Officer of your area. Electoral Rolls in all major cities have now been displayed on official websites also.

For TN elections you can check the electoral rolls at this site: http://elections.tn.nic.in/

2) What is the process of voting? How do you go about it?

1. The poll date and hours are fixed by the Election Commission of India and they are well publicized before all elections.

2. When you reach the polling station, entry will be regulated by queues. There will be separate queues for men and women voters and the physically handicapped persons. The persons who enforce the queues will allow 3-4 voters into the polling station at a time. Physically handicapped voters and women voters with babies in arm will be given precedence over the other voters in the queue.

3. Stage 1: When you enter the polling station, you will go to the First Polling Officer who is in-charge of the marked copy of the electoral roll and responsible for identification of electors. You should keep your identity document ready to show to the First Polling Officer. You can also show to him the unofficial identity slip giving your particulars. However, you should note that unofficial identity slip only helps in locating your name in the electoral roll but is not a guarantee of your identification. The First Polling Officer will then call out your name and serial number so that the polling agents become aware of your presence and your identity is not challenged.

4. Stage 2: Thereafter, if your identity is not challenged, you will proceed to the Second Polling Officer who will mark your left forefinger with the indelible ink. Thereafter, he will proceed to record your serial number in the electoral roll in the Register of Voters. Once this is recorded, you are to sign in the appropriate column in the Register of Voters. If a voter cannot sign, his/her thumb impression will be obtained. The Second Polling Officer will then give you a signed voter’s slip which will record your serial number in the register of voters and your serial number in the electoral roll.

5. Stage 3: You will then proceed to the Third Polling Officer who will take the voter’s slip issued to you by the Second Polling Officer. The Third Polling Officer will press the “Ballot” button on the Control Unit of voting machine and direct you to the voting compartment where you will record your vote on the balloting unit of the voting machine. Please note that each voter will proceed to the voting compartment in exactly the same sequence in which his/her serial number is recorded in the voters’ register.

6. Stage 4: Voting Procedure.

  • Inside the voting compartment, you are to press the blue candidate button on the Balloting Unit against the name and symbol of the candidate of your choice.
  • Press the button only once.
  • On the candidate button being pressed, the red lamp will glow against the name and symbol of that candidate.
  • There will also be a beep sound heard to indicate that your vote has been recorded and the Busy lamp goes off in the Control Unit.
  • This process is repeated for other voters till end of the poll.

7. You must remember that secrecy of voting is important. Every elector is expected to maintain the secrecy of voting and in case of failure to maintain secrecy the elector may not be permitted to vote. Any person who violates the secrecy, will be booked for an offence under Section 128 of the Representation of the People Act, 1951. You should, therefore, not disclose to any person who you have voted for. Similarly, if any election official attempts to obtain information on who you have voted for, it will amount to an offence committed by that official. Photography of a voter casting vote is prohibited. It may also be noted that no polling official or agent can come inside the voting compartment under the pretext of helping you to vote. You can, however, be permitted to take a companion of not less than 18 years with you for recording your vote, if for any physical infirmity you require such assistance.

3) (49-O) Can you decline to cast your vote at the last stage?

The law enables a voter to decline casting his vote at the last stage. If you decide not to cast your vote after having signed on the Register of Voters and after having received the voters’ slip from the Second Polling Officer, you must inform the Presiding Officer immediately. He will then take back the voters’ slip from you and proceed to record in the remarks column of the Register of Voters that you have declined to exercise your franchise and you will be required to put your signature under such entry. After this is done, you can leave the polling station without proceeding to the Voting Compartment.

4) What happens when your vote is challenged?

In case your identity as a voter is challenged by a polling agent of any candidate, on the ground that you are not the person whose name is listed on the rolls, the Presiding Officer will ask the challenger to give evidence in proof, of his challenge. Similarly, he will ask you for proof of your identity. You can use your EPIC or any other supporting document like Passport, Ration Card etc. for this purpose. If the challenge is not established, you will be allowed to vote. However, if challenge is established, you will be debarred from voting and handed over to the police with a written complaint by the Presiding Officer.

5) What happens if someone else has cast the vote in your name?

1. If the First Polling Officer tells you on arrival inside the polling station that your vote has already been cast, bring this to the attention of the Presiding Officer immediately. The law allows you to cast a Tendered Vote. A Tendered Ballot Paper, as per Rule 49P of the Conduct of Elections Rules, will be given to you and you will be required to sign your name on the list of tendered votes. A tendered ballot paper is the same as the ballot paper displayed on the balloting unit, except that it shall be endorsed on the back, with the words, “Tendered Ballot Paper” either stamped by the Returning Officer or written by the Presiding Officer at the time of issuing it.

2. After marking your choice of candidate with the help of Arrow Cross Mark rubber stamp you should hand over the tendered ballot paper to the Presiding Officer, who will keep it in a separate cover. Please note that in such case, you will not cast your vote on the EVM.

(Picture Source: http://www.erepublik.com/en/article/-presidential-election-a-new-journey-ahead-1233685/1/20)

Voice Against Corruption – A Plea to the Prime Minister

Are you concerned about the corruption that engulfs public life in India? Are you conerned enough? Are you enraged? Are you enraged enough? Do you want to make a difference? Do you want your voice heard? Write to the Prime Minister. That’s what we did. A group of like minded people in my campus got together and decided that it is high time we stay a mute spectator to the decline of our country. We wrote a petition to the PM to act immediately and decisively and transparently in the CWG and 2G scams. Some 40 odd people have signed it. We are sending the petition to the PMO tomorrow. Will it make a difference at all? We sincerely believe it will. However infinitesimal the difference, it is infinitely greater than just cribbing over coffee table conversations.

The petition is reproduced below. In case you believe in the cause and method, please take a print out of the petition, get it signed from others around you and send it to the Prime Minister TODAY. It takes not more than a couple of hours. It can be as low as only 10 signatures. It can be only your signature. The effort is only to take the printout and mail it the PMO. Most offices should have concierge’s office for courier, postal etc. So it is not as difficult as it seems. You can even fax it.

Even if you do not believe in this cause or this particular method, GET ENGAGED in one form or the other. It is high time privileged citizens like us GET ENGAGED with the affairs of the country.

PLEASE TAG AS MANY PEOPLE AS POSSIBLE. THANKS

Text of the petition:

Voice Against Corruption – A Plea to the Prime Minister

Honourable Prime Minister Sir,

We, the people, are deeply concerned about the recent developments in our country, namely the exposure of the huge scams in the issue of 2G spectrum licences and the conduct of Commonwealth Games (CWG). We condemn the lack of urgency and transparency that the Government has displayed in handling these charges.

Sir, we had placed great faith in your leadership. Now, we are deeply grieved by your silence. Your silence on these scams and the brazenness of our public officials towards public opinion in this regard is deeply disturbing. It is quite saddening to see that even the findings of Constitutional authorities like the Honourable Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India are approached with substantial indifference. The lack of urgency and transparency in the Government’s response in this regard is telling.

While corruption has always been an enemy that we have fought against, these recent issues have stretched the limits of our tolerance. We sincerely believe that that the manner in which we address these two issues would be a test of our National will to root out corruption from public life. We believe that it is also a test of the political will of the Government in delivering clean and transparent governance.

Sir, we demand accountability from our public officials. As the highest elected public official in the country, we look up to you to lead us by example. We place the following demands for your consideration:

1. There should be utmost urgency and transparency in engaging with the 2G spectrum case. The Comptroller and Auditor General of India’s report on the 2G spectrum license issue should be tabled in the Parliament immediately.

2. We urge you to apprise the Nation of the Government’s position and approach on the entire 2G and CWG issues from the floor of the Parliament immediately.

3. We urge you to ask the Minister for Communications and Information Technology to resign from the Cabinet with immediate effect so as to ensure a fair and impartial trial.

4. Joint Parliamentary Committees (JPC) should be constituted to investigate into the alleged malpractices and corruption in both CWG and 2G episodes.

5. We urge you to ensure that the JPC submits its findings within 100 days and action taken on the report within 30 days of its receipt.

6. Lastly but most importantly, we urge you to bring to bear the weight of your office to ensure that the Lok Pal Bill be passed in the current session of the Parliament itself. In this regard, may we please recall your attention to the address you made at the All India Conference of Lokayuktas and Uplokayuktas in September, 2004, in which you said:

“..we also have the mandate given by the Common Minimum Programme to enact the Lok Pal Bill which, over past three decades has been introduced from time to time in Parliament, I believe eight times, but unfortunately could not enter our statute books. I have no hesitation in saying – and even confessing – that the absence of an institution such as the Lok Pal at the Centre is to some extent negatively affecting the working of the Lokayukta institutions at the state level. The need for Lok Pal is, therefore, much more urgent at present than ever before and we shall take effective action in this regard without any further loss of time.”

You had also famously quoted Victor Hugo in your historic 1991 Budget Speech. “No power on earth can stop an idea whose time has come”, you said. Sir, we believe the time has come to make it clear to ourselves as a Nation and the world that we will not take corruption in public life lightly. The Lok Pal Bill should be tabled in the Parliament in the current session itself and the current session of the Parliament should not be adjourned till the Bill is passed.

7. We request you to put in place systems that would ensure and facilitate active engagement of the Citizens with the government, enhance transparency and accountability in governance. We believe that we need to raise the level of public debate in our country.

Sir, we welcome your decision to disclose the assets and liabilities received from the members of the Council of Ministers in the public domain. We make a plea to you to do more in restoring our faith in India’s democracy. On this day, as we celebrate our Nation’s children, we want you to assure us that a corruption free India is not just a dream. We want us and our coming generations to live that dream. We look up to you to lead us in making that dream a reality.

(Signed)

Give your name, signature, contact address/emailid.

Send it or fax it:

The Prime Minister’s Office

South Block, Raisina Hill, New Delhi, India-110 101.

Telephone: 91-11-23012312.Fax: 91-11-23019545 / 91-11-23016857.

Knowledge on the net..

1. http://www.justiceharvard.org/

The first ever Harvard Business School course made available to everyone online. The course is titled “Justice” and is on political and moral philosophy. Professor Micheal Sandel offers this popular elective to more than 1000 students in a Harvard auditorium. The content is thought provoking, delivery of Professor Sandel captivating and the Haravard ambience invigorating.

About the course:
“Justice is one of the most popular courses in Harvard’s history. Nearly one thousand students pack Harvard’s historic Sanders Theatre to hear Professor Sandel talk about justice, equality, democracy, and citizenship. Now it’s your turn to take the same journey in moral reflection that has captivated more than 14,000 students, as Harvard opens its classroom to the world. This course aims to help viewers become more critically minded thinkers about the moral decisions we all face in our everyday lives. In this 12-part series, Sandel challenges us with difficult moral dilemmas and asks our opinion about the right thing to do. He then asks us to examine our answers in the light of new scenarios. The result is often surprising, revealing that important moral questions are never black and white. Sorting out these contradictions sharpens our own moral convictions and gives us the moral clarity to better understand the opposing views we confront in a democracy.”

2. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm
MIT OpenCoursware site where MIT shares a host of course content across disciplines.

Remembering Manjunath Shanmugam..

It has been 4 years since Manjunath Shanmugam laid down his life for standing by his principles of honesty   and integrity.  Today some of us in campus went on a candle light march in memory of Manjunath and took the pledge to uphold the values he stood for and gave his life for – honesty and integrity.

Manjunath’s IIM-L batchmate Akhil spoke briefly about his friend – a normal ordinary guy like us who stood for values. Manjunath gave his life for something that most of us (almost all of us) would consider very petty. He wanted to stop adulteration ring that was adulterating diesel with kerosene. As a Sales officer that was his job. To ensure quality fuel is supplied to consumers at the petrol bunks. Most of us would have considered adulteration a minor deviation. Definitely so if we know the consequences of taking on the powerful mafia. But for Manjunath nothing was more precious than his values, not even his life. He would have surely known that his life would be in danger but still he had the courage and conviction to stand by his principles. And that made this ordinary guy extraordinary.

As we were walking down with the candle light I was asking one question. Would India ever be a corruption free nation? Only this week Transparency International ranked India 84th of 180 countries in its corruption index. Today corruption has become almost institutionalized. We have become so inure to it that we don’t get angry when we see it. We don’t mind paying bribes for ‘convienience’.  We get excited when we see our heroes take on corrupt establishment in movies but seldom carry that feeling outside the movie halls. Movies like Ramana and Indian are huge box office hits. But, that our sitting ministers are charged with thousands of crores worth of corruption does not bother us. That our state is held to ransom by three brothers does not enrage us.

This weeks Outlook had this article on how we as a nation is getting used to corruption. http://www.outlookindia.com/article.aspx?262842

Putting a conservative figure pf Rs. 73 lakh crore  on the total scam money since 1992, i.e., Rs. 730000000000oo, it states,

Had Madhu Koda been a chief minister even 25 years back and a Rs 4,000-crore mining scam had been exposed, the entire nation would have been outraged. There would have been rallies in the streets baying for his blood, Parliament would have been up in a storm. And for the guilty, the stigma would have been such they would never live it down. But we are in post-liberalised India now, and the Koda scam will hardly make it a week on the front pages. After all, what’s so novel about it, yet another politician and his chosen few cronies laughing all the way to the Swiss banks while he pillages the state’s precious natural resources on the side?  It seems as if the nation now lives from scam to scam, and is cynical enough to know that always the big fish will slip through the net.”

I come back to my question. Can India ever be a corruption free nation? Is there a way forward. Or is it only a free fall from here on.

Jayaprakash Narayan of the Lok Satta Party gives an answer:

“Water at 99 degree Celsius is hot but it has no energy. Add a degree, it starts boiling, develops steam and gains tremendous energy. Just like that, those against corruption need to keep up the struggle. You never know when those few extra degrees may come. After all, the Berlin Wall still came down without a single shot being fired, didn’t it?”

Manjunath was one such individual who made a difference.

I am not sure if a country can ever become corruption free. But I am sure an individual can. You and I can decide to be honest and act with integrity.  If an individual can lay down his life for values, we sure can take some ‘inconvienience’ by sticking to our values of honesty and integrity. Manjunath’s courage and conviction should be an inspiration for us in that journey.

Reblog this post [with Zemanta]