மார்கழியில் குளிச்சுப் பாரு..

“மார்கழியில் குளிச்சுப் பாரு..” is a song from Thangarbachhan’s new movie “ஓன்பது ரூபாய் நோட்டு”. Thangar has cinematized his novel of the same name here in this movie. It tracks the story of a farmer, Madhava Padaiyaachi, played with aplomb by Sathyaraj. I am yet to see the movie, but had the opporutunity to watch a couple of songs and watch some scenes on TV. It seems to be a good movie. I am especially happy for Sathyaraj who has rediscovered his versatality as a good actor and trying out different roles from Periyar to Madhava Padaiyaachi. My favorite on screen performance of Sathyaraj is that of ‘Balu thevar’ in ‘Vedham puthithu’. But Sathyaraj is not the subject of this blog. This blog is on one of the two songs in the movie that I had the opportunity to add. I liked the lyrics so much that I started searching for them on the net. As I could not find them, I have to do the honours.Here are the lyrics for you…

மார்கழியில் குளிச்சுப் பாரு

குளிறு பழகி போகும்

மாதவனாய் வாழ்ந்து பாரு

வறுமை பழகி போகும்

உப்பில்லாம குடிச்சுப் பாரு

கஞ்சி பழகி போகும்

பாயில்லாம படுத்துப் பாரு

தூக்கம் பழகி போகும்

வறுமையோட இருந்து பாரு

வாழ்வு பழகி போகும்

சந்தோசத்த வெறுத்து பாரு

சாவு பழகி போகும்

என்னோட சொத்தெல்லாம் தொலைச்சிபுட்டேன்

இப்ப என் பேரில் உலகத்தையே எழுதிகிட்டேன்

துறவிக்கே வீடு மனை ஏதுமில்ல

ஒரு குறுவிக்கு காசேதான் தேவையில்ல

சில்லுனு ஒரு காத்து

சித்தோட ஊத்து

பசிச்சா கஞ்சி

படுத்தா உரக்கம்

போதுமடா போதுமடா சாமி!!

நான் சொன்னாக்கா

வலமிடமா சுத்துமடா பூமி

காசு பணம்

சந்தோசம் தருவதில்ல

வைரக்கல்லுக்கு

அரிசியோட ருசியுமில்ல

போதும் எனும் மனசு போல

செல்வமில்ல

தன் பொண்டாட்டி போல

ஒரு தெய்வமில்ல

வேப்பமர நிழலு

விசிலடிக்கும் குயிலு

மாட்டு மணி சத்தம்

வயசான முத்தம்

போதுமடா போதுமடா சாமி!!

அட என்னப் போல

சுகமான ஆளிருந்தா காமி!!

மார்கழியில் குளிச்சுப் பாரு

குளிறு பழகி போகும்

மாதவனாய் வாழ்ந்து பாரு

வறுமை பழகி போகும்

 Do download this song and hear it. The lyrics are by Kaviperarasu and music by Bharathwaaj. Srinivas has lent his voice. Better still watch it on TV through Thangar’s lens!!

Advertisements

One thought on “மார்கழியில் குளிச்சுப் பாரு..

  1. I am lucky that I could read the Tamil, and very unlucky that I don’t have the script to heartily agree in Tamil. English is a very deficient language, what has to be said in vernacular can be said in vernacular only !!! Anyway…excelllllllent song…in fact superb poetry ! The poet’s appreciation for life comes out so beautifully…only one who has seen both sides of the coin can write so perceptively and really “know” what matters more in the game of life.

    The author has accentuated that one does not need materialistic things to experience the joy of life…if we don’t have luxuries, we simply get used to it and still remain happy. Wonderful idea ! One thing maybe I can add…even if one does enjoy luxuries, it is important to remain detached and know “that it is a luxury indeed” and our happiness should not be dependent upon it !

    Your appreciation of this poem shows your appreciation for life !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s